Sunday, October 09, 2011

Anandamayi mata
  1. ప్రతి వస్తువునూ భగవంతునికి సంబందించినదిగా చూడటమే జ్ఞానం. ప్రతిదీ ఆయనకు చెందుతుందని నీకు అర్ధమైతే, నువ్వు సమస్త భారముల నుండి దూరమవుతావు.

No comments:

Post a Comment